Parę słów o mnie

Robert Kudelski

Moje zainteresowania określam jako badanie losów dóbr materialnych w okresie II wojny światowej. To dość akademickie i pojemne ujęcie spraw, które zajmują mój wolny czas. Tytuł naukowy (doktorat) zobowiązuje jednak by tak właśnie zdefiniować prowadzone przeze mnie poszukiwania. Nie chciałbym nazwać ich eksploracją. „Poszukiwania skarbów” (czyli eksploracja) kojarzą się wielu osobom z działalnością, której celem jest odnalezienie zabytków stanowiących przedmiot czarnorynkowego handlu. Definiując moją pasję wolę więc mówić o badaniu przeszłości w zakresie wojennych losów dzieł sztuki i majątku ruchomego. Efektem takiego „naukowego” podejścia do interesujących mnie tematów są najpierw poszukiwania archiwalne, a później weryfikacja tych informacji w terenie.